موضوعات
ضمیمه

راه قصه‌نویسی

نویسنده: کیهان خانجانی داستان‌نویس
حضور زبان انگلیسی در جنوب، وجود شهری چون آبادان (که با تعاریف مدرن از شهرسازی و شهرنشینی، اولین «شهر» ایران به حساب می آید) و حضور صنعت نفت، به پروژه مدرنیته در جنوب یاری رساند...
1396/03/29
حضور زبان انگلیسی در جنوب، وجود شهری چون آبادان (که با تعاریف مدرن از شهرسازی و شهرنشینی، اولین «شهر» ایران به حساب می آید) و حضور صنعت نفت، به پروژه مدرنیته در جنوب یاری رساند. نفت به همراه خود شهر آورد و فرهنگ و ادبیات در دنیای مدرن را. صنعت در آبادان 12 سینما آورد، روزنامه آورد، کتاب‌های «همینگوی» و بهترین ‌های ادبی را گردآورد. همچنین افرادی‌چون گلستان، دریابندری، فصیح و بسیاری دیگر که در آن زمان از شاغلان شرکت نفت بودند. مدرنیته هم در تفکر است، هم در صنعت. ما در گیلان صنعت و کارگر صنعتی نداشتیم. البته صنعت به تنهایی پاسخگو نیست، به همین دلیل است که سنگاپور و اندونزی و مالزی و... صنعت یا صنعت مونتاژ دارند، اما به دلیل نداشتن سنت ادبی و بستر تفکر مدرن، داستان ‌نویسی ندارند. متاسفانه ما در گیلان زمانی به روس‌ ها با آن ادبیات مدرن و غنی بر خوردیم که دوران افول کامل نویسندگی ‌شان را سپری می کردند و  دیگر از آن شکوه ادبیات دوران تزاری فاصله گرفته بودند. زمانی که «علی عمو» حکایت‌ها و داستان ‌واره‌هایش را در سال 1288 روسیه می‌نوشت، انقلاب‌ 1296 روسیه‌شکل‌می‌گرفت. پس میراث ادبی از همسایه به ما نرسید. باید فراموش نکنیم که قوت و قدرت هنر و روشنفکری گیلانی به دهه 40 بر می گردد و حول نشریه هنر و ادبیات بازار، بر مدار نقاشی و تئاتر و شعر و ترجمه و روزنامه ‌نگاری می‌چرخید، نه داستان. اگر امروز می خواهیم ادبیات و سیر داستان نویسی مان پیشرفت کند باید نهادسازی کنیم. باید نهادهای مستقل ادبی به وجود آوریم و جریان بسازیم. به جوانان این جرات را بدهیم که در جمع آثارشان را بخوانند و نقد شوند و به هر شیوه که هست آثارشان را چاپ کنیم. چرا که راهی جز تولید کیفی مستقل نداریم و این راه از سه کلمه می‌گذرد: امید و آرمان و ایمان.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code