موضوعات
ضمیمه

کتاب‌هایتان را در پارک جا بگذارید

نویسنده:
‌«مهرناز آزاد» گفت: «من سال گذشته بیش از 18 کتاب و امسال بیش از 25 جلد مطالعه کردم و در سطح شهر قرار دادم و روی آن نوشتم «من این کتاب راخواندم بسیار زیبا بود پیشنهاد می‌کنم که شما هم بخوانید» وحالا اگر این شیوه درکل کشور اجرایی شود به نظر من می‌تواند روش بسیار جذابی برای افزایش روند مطالعه باشد ...
1396/07/15
‌«مهرناز آزاد» گفت: «من سال گذشته بیش از 18 کتاب و امسال بیش از 25 جلد مطالعه کردم و در سطح شهر قرار دادم و روی آن نوشتم «من این کتاب راخواندم بسیار زیبا بود پیشنهاد می‌کنم که شما هم بخوانید» وحالا اگر این شیوه درکل کشور اجرایی شود به نظر من می‌تواند روش بسیار جذابی برای افزایش روند مطالعه باشد .
به گزارش ایسنا، موسس و مدیر عامل انجمن شاعران جوان استان اصفهان اظهار کرد: «اقدامات انجمن‌های ادبی برای جذب نویسنده و شاعر کافی نیست و به نحوی جلوی رشد ادبی جوانان گرفته شده است و متاسفانه جامعه از همین جوانانی که فعال هستند استقبال نمی‌کند و در جشنواره‌ها بیشتر ازافراد شناخته شده با سبقه کاری بالا دعوت می‌شود و این بدترین اتفاقی است که برای جوانان مستعد شکل می‌گیرد. انجمن‌ها باید به سمتی پیش بروند که جوانان مستعد را حمایت کنند و نردبانی برای رشد آنها  به وجود بیاوردند و انجمن‌هایی که از جوانان استقبال می‌کنند موفق خواهند بود. »
آزاد گفت: در یک کشور اروپایی جهت افزایش فرایند مطالعه فردی کتابی را که محتوای جالبی داشته در جایی یا روی نیمکتی در پارک جا می‌گذارد و بعد روی آن می‌نویسد که من این کتاب راخواندم بسیار زیبا بود پیشنهاد می‌کنم که شما هم بخوانید و بعد آن را در جایی جا بگذارید. دانشجوی فعال ادبیات باید حداقل بالای 2 هزار کتاب بخواند، ولی متاسفانه این در بین دانشجویان خیلی کم دیده می‌شود و دانشگاه کم پیش می آید که دانشجو را فعال و پویا بار بیاورد و متاسفانه همه عملکردها کاملا تکراری و مشخص است. در صورتی که عملکرد ها درون کارگاه‌ها بسیار به روز و پویا است و تنوع بسیار بالا و قابل اجرایی دارد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code