موضوعات
ضمیمه

پرندگان مهاجر

نویسنده:
مدتی است مهاجرت پرندگان به کرمانشاه آغاز شده و خبر رسیده است که تعدادی از آن‌ها در مناطق آبگیر کرمانشاه مشاهده شده‌اند.
1396/08/17
  به گزارش ایسنا، انواع اردک، غاز، سرسبز، اگرت، حواصیل، باکلان و سایر پرندگان آبزی و کنارآبزی از جمله پرندگان مهاجری هستند که به کرمانشاه می‌آیند. کاظم علیزاده، معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان می‌گوید: مهاجرت پرندگان کم کم آغاز شده اما تعداد آنها اندک است. تعدادی از گونه‌ها از جمله حواصیل و باکلان در مناطق آبگیر استان مشاهده شده‌اند. زمان اصلی ورود پرندگان مهاجر نیمه اول آذرماه است و هنوز شرایط در نواحی سردسیر آنقدر نامساعد نشده که پرندگان مهاجرت عمده را آغاز کنند. پرندگان مهاجر در مسیر حرکت خود از کرمانشاه هم عبور می‌کنند و گاهی مدتی توقف دارند. پارسال 21 سایت برای فرود پرندگان مهاجر مشخص شده بود که امسال قصد بازنگری در این سایت‌ها را داریم، زیرا برخی از سایت‌ها دیگر قابلیت گذشته را ندارند و در عوض تعدادی از سایت‌ها اضافه شده‌ است. به گفته این مسئول، پرندگان مهاجر عمدتا در برکه‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها و خصوصا سدهای استان فرود می‌آیند. توقف برخی از این پرندگان فقط چند ساعت طول می‌کشد و برخی از آنها قدرت پرواز خود را از دست می‌دهند و مدت طولانی‌تری در این منطقه می‌مانند. با ورود پرندگان مهاجر کار سرشماری آنها مانند هر سال آغاز خواهد شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code