موضوعات
ضمیمه

نقشِ مینا

نویسنده: رضا محبوبی خبرنگار استان‌ها
شیشه را اگر خوب نگاه کنیم، بی‌شباهت به معجزه نیست. ساخت اشیای شفاف از دل تیرگی‌ها و گرما، هنری است که انسان قرن‌ها‌ست آموخته و همچنان از آن استفاده می‌کند...
1396/09/05
شیشه را اگر خوب نگاه کنیم، بی‌شباهت به معجزه نیست. ساخت اشیای شفاف از دل تیرگی‌ها و گرما، هنری است که انسان قرن‌ها‌ست آموخته و همچنان از آن استفاده می‌کند. در این بین تزئین شیشه هم هنری است که در هر نقطه از دنیا به شیوه‌ای منحصر به فرد پیگیری می‌شود. تراش شیشه یکی از صنایع دستی اردبیل محسوب می‌شود و یکی از باارزش‌ترین سوغات این استان، محصولاتی است که به دست هنرمندان اردبیلی تراش خورده است. تراش شیشه در واقع ایجاد نقوش مختلف سنتی بر روی شیشه به وسیله تراش با استفاده از سنگ‌های مخصوص است که درجه سختی آنها بیش از سختی شیشه است.
تراش شیشه با سنگ‌های دیسک‌مانندی انجام می‌شود که سرعت چرخ‌های دستگاه تراش و دیسک‌های تراش، بستگی مستقیم به نوع تراش دارد. هر چه میزان تراش عمیق‌تر باشد، سرعت چرخ تراش بیشتر است و در صورتی که تراش سطحی باشد، سرعت چرخ تراشکاری کمتر . همچنین با تغییر ضخامت سنگ تراش، حرکت دست و تغییر مدت زمان نیز می‌توان نوع تراش را تغییر داد. در هنر تراش شیشه اول محل طرح مورد نظر را مشخص می‌کنند و سپس با نگه داشتن ظرف شیشه‌ای در دست و نزدیک کردن آن به سنگ تراش نقوش دلخواه روی شیشه حک می‌شود. پس از تراش هم نقاط تراش‌خورده را صیقل می‌دهند. در اردبیل می‌توانید در مغازه‌های صنایع دستی، انواع ظروف شیشه‌ای را ببینید که با ظرافت طرح‌هایی روی آن‌ها تراش داده‌اند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code