موضوعات
ضمیمه

نابودی فضای سبز به چه قیمتی

نویسنده: مهران سیاووشی
نابودی فضای سبز شهری همواره یکی از اولین پیامدهای توسعه زندگی شهرنشینی بوده و است. موضوعی که در کلانشهرها به خاطر ارزش قیمت زمین پررنگ‌تر از دیگر مناطق شهری خود را نمایان کرده است...
1396/05/21
مهران سیاووشی
کارشناس‌منابع‌طبیعی
نابودی فضای سبز شهری همواره یکی از اولین پیامدهای توسعه زندگی شهرنشینی بوده و است. موضوعی که در کلانشهرها به خاطر ارزش قیمت زمین پررنگ‌تر از دیگر مناطق شهری خود را نمایان کرده است. موضوعی که در سایه توسعه شهری غیر کارشناسی و غیر اصولی، هر روز دامنه وسیع‌تری به خود می‌گیرد و فضای سبز به جا مانده در قالب باغ‌ها را به ورطه نابودی می‌کشاند. در حالی که در تمامی شهرها صیانت از فضای سبز شهری با هدف کاهش آلاینده‌های زیست محیطی یکی از وظایف مهم به شمار می‌رود، متاسفانه گاه واگذاری اراضی باغ‌ها به ساخت و سازهای شهری با نام ساماندهی کمربند شهری باعث شده تا سرانجام فضای سبز در قالب باغ‌ها بدون متولی بماند. بی‌توجهی بعضی از مدیران شهری از یک سو و عزم جزم مالکین باغ‌ها برای تغییر کاربری آنها از سوی دیگر باعث شده تا ما امروز شاهد پیکر عریان شهرهایی چون شیراز از پهنه‌های سرسبز باشیم.
لخت شدن سیمای شهری از مجموعه باغ‌هایی که حکم ریه‌های شهر را دارند، یعنی ترسیم شرایطی که در آن مردم باید برای یک نفس کشیدن ساده در سایه درخت حسرت به دل بمانند. امروز در حالی درختان کهنه و تنومند را برای توسعه شهری از بیخ و بن می‌کنیم که تصور می‌شود با کاشت چند نهال نوپا می‌توان به جبران این خسارت‌ها پرداخت، نهال‌هایی که مثمر شدنشان سال‌های زیادی طول می‌کشد. این در حالی است که متاسفانه توسعه زندگی شهری و افزایش فعالیت‌های صنعتی در سایه محرومیت از فضای سبز کافی موجب بروز مشکلات بیشتر برای مردم آن شهرها خواهد شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code