موضوعات
ضمیمه

مترجم نامدار اشعار «حافظ» به انگلیس

نویسنده: رضا محبوبی خبرنگار استان‌ها
پیتر ایوری ایران‌شناس انگلیسی است که در زمان خدمت در نیروی زمینی بریتانیا در هند با زبان فارسی آشنا ، سپس در شرکت ملی نفت ایران و انگلیس استخدام و در آبادان مسئول آموزش زبان فارسی به انگلیسی‌ها شد...
1396/07/22
پیتر ایوری ایران‌شناس انگلیسی است که در زمان خدمت در نیروی زمینی بریتانیا در هند با زبان فارسی آشنا ، سپس در شرکت ملی نفت ایران و انگلیس استخدام   و در آبادان مسئول آموزش زبان فارسی به انگلیسی‌ها شد. ایوری بعد از ملی شدن صنعت نفت در ایران  در استخدام شرکت ملی نفت ایران باقی ماند و از این طریق با زبان و ادبیات فارسی بیشتر آشنا شد. وی در طول عمر خود آثار زیادی در حوزه ایران‌شناسی انتشار داده ‌است.
نخستین اثر او ترجمه مشترکی است از برخی رباعیات خیام و سی غزل از حافظ که با کمک جان هیث استابس (John Heath-Stubbs) شاعر انگلیسی ترجمه و نخستین چاپ آن در سال ۱۹۷۹ منتشر شده‌ است و آخرین آن ترجمه کامل دیوان حافظ به زبان انگلیسی منتشر شده در سال ۲۰۰۶ است. کتاب گزیده غزلیات حافظ شیرازی وی در ایران نیز انتشار یافته است. در خاطرات ابوالحسن ابتهاج از قرارداد با شرکت انگلیسی «جان مولم» برای ساختن شبکه راه‌های ایران اشاره شده که صورت مذاکرات جلسات را «پیتر ایوری» که آن وقت مشاور شرکت جان مولم بود به تفصیل تنظیم می‌کرد و یک نسخه از آن را برای سازمان وقت برنامه می‌فرستاد. همچنین کتاب تاریخ معاصر ایران که در سه فصل به تشکیل سلسله قاجاریه از تأسیس تا انقراض، تشکیل سلسله پهلوی تا کودتای 28 مرداد 1332 و تاریخ ایران از کودتای 28 مرداد 1332 تا اصلاحات ارضی می‌پردازد، از تألیفات ایوری‌ است. پیتر ایوری شاگردان زیادی در حوزه ایران‌شناسی تربیت کرده است. وی بارها در مصاحبه با رسانه‌های ایرانی از عشق و علاقه خود به تاریخ و ادبیات فارسی پرده برداشته بود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code