موضوعات
ضمیمه

طنز تلخ مرادی کرمانی

نویسنده: الهه مزارعی نویسنده گیلانی
مرادی کرمانی یکی از نویسندگان بنام است که اسمش گرچه با ادبیات کودک و نوجوان گره خورده اما بیشتر آثارش در حیطه ادبیات نوجوان قرار دارد...
1396/09/05
مرادی کرمانی یکی از نویسندگان بنام است که اسمش گرچه با ادبیات کودک و نوجوان گره خورده اما بیشتر آثارش در حیطه ادبیات نوجوان قرار دارد. استفاده از موقعیت های طنز در فضاهای بومی ایران و ادغام تلخی فقر با موقعیت های طنز از ویژگی های خاص کارهای مرادی کرمانی است که آثار او را برای مخاطب زیبا و دلنشین می کند. قلم ساده و روان او هم به زیبایی کارهایش افزوده و تمام این خصایص در کنار هم موجب شده مرادی کرمانی هم در ایران و هم در خارج از مرزهای ایران به نویسنده ای شناخته شده و مورد توجه تبدیل شود ، شخصیت های داستان های مرادی کرمانی  انگار آنقدر به ما نزدیکند که هر روز با آنها برخورد داریم. قلم نرم مرادی کرمانی در عین به تصویر کشیدن موقعیت‌های طنز و زیبا، هشداردهنده نیز است، مخاطب از خواندن موقعیت های طنز لذت می برد اما در اوج لذت همیشه تلنگر می خورد، چرا که در پس این طنز زیبا تلخی های اجتماعی نهفته است که باید دیده شود. از نظر من با خواندن داستان‌های مرادی کرمانی همیشه گوشه ای از وجود نویسنده در جای جای داستان حس می‌شود. انگار تمام شخصیت های کودک و نوجوان داستان‌ها خود کودکی و نوجوانی  مرادی کرمانی باشند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code