موضوعات
ضمیمه

آب و آتش مهرستان

نویسنده: مرجان هاشمی خبرنگار استان‌ها
مدتی است که آب چاه خانه‌ای درمهرستان سیستان و بلوچستان به جاذبه‌ای دیدنی برای مردم تبدیل شده است. ظاهرا آب این چاه مشتعل می‌شود و همین موجب شده است
1396/08/20
مدتی است که آب چاه خانه‌ای درمهرستان سیستان و بلوچستان  به جاذبه‌ای دیدنی برای مردم تبدیل شده است. ظاهرا آب این چاه مشتعل می‌شود و همین موجب شده است که مردم برای تماشای آن ساعاتی از روز را گرد چاه آب جمع شوند و آتش گرفتنش را امتحان کنند. به نظر می‌رسد این امکان وجود دارد که بخت به صاحب خانه رو کرده و چاه معمولی خانه‌اش به مکانی پرجاذبه تبدیل شده باشد.
به گزارش ایسنا، ‌رضاجلیلوند،رئیس اداره منابع آب مهرستان می‌گوید: آب یک چاه خانگی درشهرستان مهرستان مشتعل می‌شود.درحال حاضربرای اظهارنظردراین رابطه زوداست وقطعاباانجام تحقیقات لازم ،عوامل ودلایل آن مشخص خواهدشد.
آب این چاه به وسیله کفکش استحصال می‌شودوهیچ‌گونه موتورپمپ دیزلی ویابنزینی برروی چاه سواریانصب نشده است.صاحبخانه ازآب این چاه تاروزهای اخیرجهت شرب ومصارف بهداشتی استفاده می‌کردکه درحال حاضراین قابلیت‌هاراندارد.
مشتعل شدن آب این چاه موجب شده تادرروزهای اخیراین منطقه ازشهر مهرستان به جاذبه‌ای برای حضورمردم وتماشای این اتفاق نادرتبدیل شود.
به گفته این مسئول، نمونه‌گیری از آب این چاه و آزمایش روی آن نشان خواهد داد که چه ترکیبات آتش‌زایی در آن وجود دارد.
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code