همدان

همدان - تبلیغات خیابانی چهلمین اجلاس جهانی گردشگری

نویسنده: نرگس اخوان
1397/08/18
کمتر از یک هفته تا چهلمین اجلاس سازمان جهانی گردشگری در همدان ،مهمترین رویداد گردشگری ایران زمان باقیست و در جهت معرفی بهتر این رویداد گروه های نمایشی اقدام به تبلیغات خیابانی و گفتگو با خانواده ها و اقشار مختلف جامعه و مطلع ساختن آنها از مهمترین رویداد گردشگری ایران میکنند.