فارس

فارس - ارسال7تن فالوده شیرازی توسط موکب حابرابن عبدالله

نویسنده: محمد مرادی
1397/07/27
تهیه و ارسال7تن فالوده شیرازی توسط موکب حابرابن عبدالله انصاری بید زرد شیراز به کربلا جهت پذیرایی از زائرین اربعین حسینی .