آذربايجان شرقی

آذربایجان شرقی - سفره حضرت رقیه (س) در اهر

نویسنده: سعید قاسمی
1397/07/13
سفره حضرت رقیه (س) معمولا بعد ازعاشورا وشهادت حضرت امام حسین (ع) گسترده می شود وبه نام حضرت رقیه(ع) برای هرنذر وحاجتی پهن می شود که معمولا در مساجد وحسینیه وخانه ها اجرا می شود درتهیه خوراکی های این سفره معمولا اهالی نیز کمک می کنند.آش وحلوا وسبزی وپنیر وخرما پای ثابت این سفره می باشد.