البرز

البرز - سیاه پوش کردن هیات رزمندگان اسلام انصارالامام

نویسنده: پوپک خواجه‌امیری
1397/06/16
درروزهای قبل از محرم جوانان هیات رزمندگان اقدام به سیاه پوش کردن هیات کردند