ایلام

صدای همشهری

نویسنده:
شهروندان محترم می‌توانند نظرات ، دغدغه‌ها و مشکلات خود را در تماس با تلفن 88932308-021 یا سرپرستی همشهری در استانشان مطرح کنند.
1396/09/13
  نشت گاز درخیابان خیام
ساکنان محدوده خیام ازخیابان انقلاب تا شهدا ازبوی نشت گاز رنج می‌برند. مسئولان شرکت گاز برای رفع این دغدغه تلاش کنند.
امیری- ایلام

  وضعیت پارک در شهر ایلام
4 ماه پیش برای پارک کردن درخیابان سمندری، کارت پارک الکترونیک خریداری کردم و بیش از 2 بار هم از آن استفاده نکردم. اما پارکبان با اعلام اینکه سیستم پارک الکترونیک عوض شده، ضمن نپذیرفتن کارت قبلی، درخواست خرید کارت جدید می‌کند.
محرابی- ایلام

  صرفه جویی آب فقط از سوی مردم
شرکت آبفا مرتباً مردم را به صرفه جویی درمصرف آب ترغیب می‌کند اما مسئولان کمترین اهتمامی برای این موضوع حیاتی علیرغم وظیفه سازمانی‌شان قائل نیستند. نزدیک به 3 هفته است که یکی ازلوله‌های اصلی شهردرمحله زمین شهری، انتهای خیابان توحید، داخل پارک محله ترکیده وهزاران لیتر آب هدرمی رود وبا وجود پیگیری مکرراهالی محل، هنوزتعمیر نشده است.
بنایی- ایلام