گیلان

پیشرفت پروژه پل ورودی آستانه‌اشرفیه

نویسنده:
مدیركل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به پروژه پل ورودی آستانه‌اشرفیه گفت: تاكنون این پروژه بیش از 75‌ درصد پیشرفت داشته و تقریباً 90‌ درصد قطعات فلزی در محل كارگاهی كه در خود شهرستان قرار دارد، ساخته‌ شده است...
1396/08/30
مدیركل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به پروژه پل ورودی آستانه‌اشرفیه گفت: تاكنون این پروژه بیش از 75‌ درصد پیشرفت داشته و تقریباً 90‌ درصد قطعات فلزی در محل كارگاهی كه در خود شهرستان قرار دارد، ساخته‌ شده است.
به گزارش فارس «علی خاوری» در نشستی خبری با اشاره به موضوع پروژه پل ورودی آستانه‌اشرفیه اظهار كرد: این پروژه در حوزه استانی واقع‌شده است و 50‌ درصد منابع اعتباری آن از محل منابع ملی سازمان راهداری است.
 وی با بیان اینکه حفاری‌ها، خرید كابل و عرشه‌های فلزی از فعالیت‌های فاز پایانی پروژه پل كابلی است، افزود: در مدت اجرای این پروژه فقط تعهدات ملی انجام‌شده و به دلیل محدودیت منابع، تعهدات استانی محقق  نشده است.
مدیركل راه و شهرسازی گیلان با بیان اینکه كابل‌های این پروژه از خارج از کشور خریداری‌شده و پایه‌های آن‌ به  قطعات‌ دیگری نیاز دارد، گفت: در 2 - 3 ماه آینده تلاش می‌شود كه این كار صورت بگیرد ولی مستلزم صرف وقت و هزینه است تابتوانیم آن را زیر بار ترافیك ببریم.