اردبیل

نظارت مراکز تحقیقاتی بر مزارع گندم استان

نویسنده:
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: تاکنون 180 هزار هکتار از مزارع گندم استان زیر نظر محققان مراکز تحقیقاتی قرار گرفته است.
1396/08/20
 به گزارش ایرنا «احمد شهریار» در جلسه انتقال یافته‌های تحقیقاتی و کشاورزی حفاظتی استان اظهار کرد: محققان بخش کشاورزی با همکاری بخش اجرایی و زارعان مثلثی را تشکیل داده‌‌اند تا اطلاعات فنی و تخصصی در کمترین زمان ممکن و با بیشترین میزان دقت به زارعان انتقال یابد.
وی رعایت اصول خاک‌ورزی حفاظتی را ضروری دانست و افزود: باید با بهره‌گیری از حداقل عملیات زراعی حداکثر رطوبت را در خاک حفظ کرد و با بهره‌گیری مناسب از بارش‌ها به بهترین سطح تولید دست یافت.
وی اظهار کرد: محققان دستگاه‌های اجرایی بذرهای اصلاح شده و ضد عفونی شده و مقاوم به شرایط نامساعد محیطی از جمله خشکسالی را در اختیار زارعان قرار می‌دهند تا مدیریت سازگاری با خشکسالی و سرمازدگی اساس و پایه موفقیت‌آمیز بودن این طرح را تضمین کند.
شهریار افزود: محققان مراکز تحقیقاتی و کارشناسان ترویج در طول فصل زراعی به صورت مداوم با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، انجام بازدید و ترویج مزارع الگویی و بزرگداشت روز مزرعه و هفته انتقال یافته‌های تحقیقاتی به صورت مستمر و مداوم سطح اطلاعات و آگاهی‌های فنی کشاورزان را افزایش می‌دهند تا به تولید پایدار در زارعت گندم که یک محصول استراتژیک است، دست یابیم.
اردبیل دارای 225 هزار هکتار اراضی آبی، 515 هزار هکتار اراضی دیم و 38 هزار هکتار اراضی باغی است که سالانه بیش 5/4 میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی را تولید می‌کند.
این استان در تولید بسیاری از محصولات دارای رتبه‌ است از جمله رتبه اول تولید عدس، رتبه اول تولید کلزا، رتبه دوم تولید سیب‌زمینی، رتبه سوم تولید عسل، رتبه پنجم تولید چغندر قند، رتبه هفتم تولید حبوبات و رتبه هفتم تولید گندم و جو.