همدان

نیمی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده

نویسنده:
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۳ گفت: 54 درصد از مطالبات گندمکاران استان همدان پرداخت نشده است. علیرضا رنجبر ضرابی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: از ابتدای فصل خرید گندم در استان همدان 379 هزار و 556 تن گندم از کشاورزان استان همدان خریداری شد....
1396/07/30
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۳ گفت: 54 درصد از مطالبات گندمکاران استان همدان پرداخت نشده است. علیرضا رنجبر ضرابی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: از ابتدای فصل خرید گندم در استان همدان 379 هزار و 556 تن گندم از کشاورزان استان همدان خریداری شد. رنجبر ضرابی با تأکید بر اینکه ارزش این میزان گندم خریداری شده از کشاورزان 4995 میلیارد ریال است، تصریح کرد: حدود 54 درصد از مطالبات کشاورزان گندمکار به ارزش 2700 میلیارد ریال پرداخت شده است. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 13 با اشاره به اینکه امسال 398 هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم بوده است، بیان کرد: تولید 584 هزار تن گندم برآورد و خرید 400 هزار تن گندم پیش‌بینی شده بود.
رنجبرضرابی گفت: امسال 85 انبار در قالب 31 مرکز خرید در استان گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری می‌کنند. قبل از شروع فصل خرید گندم، اکیپی متشکل از کارشناسان ادارات مربوطه از مراکز ذخیره‌سازی گندم در استان بازدید و انبارها و سیلوهای استاندارد را برای خرید و ذخیره گندم انتخاب کردند.
وی با بیان اینکه تاکنون 5690 تن کلزا در استان از کشاورزان خریداری و ارزش این میزان کلزا 145 هزار و 835 میلیون ریال است، اظهار داشت: 99 درصد از مطالبات معادل 154 هزار و 382 میلیون ریال از آن پرداخت شده است.