قم

مراحل تولید نان زیر ذره‌بین بازرسان

نویسنده:
نارضایتی نانوایان از کیفیت آرد و پخش تصاویری از زخمی‌شدن دستان شاطران در فضای مجازی، توجه مردم قم را به سمت کارخانه‌های تولید آرد جلب کرده است...
1396/07/23
 نارضایتی نانوایان از کیفیت آرد و پخش تصاویری از زخمی‌شدن دستان شاطران در فضای مجازی، توجه مردم قم را به سمت کارخانه‌های تولید آرد جلب کرده است. نانواها معتقدند افزودنی‌های شیمیایی که برای جلوگیری از خراب‌شدن آرد به آن اضافه می‌شود علاوه بر صدمه‌زدن به دستان شاطران، منجر به سست‌شدن و بی‌کیفیتی آرد می‌شود.
به گزارش همشهری اما مدیران کارخانه‌ها معتقدند بر اساس نظرسنجی‌هایی که میان نانوایان قم صورت گرفته آرد این استان با استان‌هایی مانند گلستان برابری می‌کند و نتایج به دست آمده از این نظرسنجی‌ها کیفیت بالای آرد استان را تأیید می‌کند.

ورود دادستانی و نظارت بر نانوایی‌ها
بی‌کیفیتی نان سبب شد دادستان عمومی و انقلاب قم به مسأله تولید تا توزیع آرد و نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها ورود کند.
دادستان قم با بیان این که از همه مراحل تولید نان در قم بازرسی به عمل خواهد آمد، گفت: دستگاه قضایی با متخلفانی که سلامت مردم را تهدید کنند با قاطعیت برخورد می‌کند.  «مهدی کاهه» با بیان این که نان غذای اصلی سفره‌های مردم است و باید از سلامت و بهداشت آن اطمینان حاصل کرد، گفت: به همین منظور بر اساس گزارش‌های واصله، تیم ویژه‌ای متشکل از نماینده دادستان، کارشناس غذا و دارو علوم پزشکی و اتحادیه نانوایان، برای بازدید از کارخانه‌های تولید آرد در استان تعیین شد که تاکنون از 2 کارخانه بازرسی دقیقی به عمل آمده
 است. وی ادامه داد: از همه مراحل تولید نان، از جمله کارخانه‌های تولید آرد، حمل‌ونقل و نگهداری آن، نانوایی‌ها و... بازرسی به عمل خواهد آمد و دستگاه قضایی با متخلفانی که بهداشت عمومی و سلامت مردم را تهدید کنند با قاطعیت برخورد خواهد کرد. دادستان قم با بیان این که از همه مراحل تولید نان در قم بازرسی به عمل خواهد آمد، گفت: دستگاه قضایی با متخلفانی که سلامت مردم را تهدید کنند با قاطعیت برخورد می‌کند.