سیستان و بلوچستان

تبخیر؛ دشمن آب در سیستان وبلوچستان

نویسنده:
تبخیر آب در سیستان و بلوچستان 2 برابر میانگین کشور است...
1396/07/17
 تبخیر آب در سیستان و بلوچستان 2 برابر میانگین کشور است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان درتشریح این خبر به تسنیم گفت: میزان تبخیر سالانه آب در این استان 4 هزار میلی متر است که در مقایسه با 2 هزار و 100 میلی متر میانگین کشوری رقمی حدود 2 برابر را نشان می‌دهد.
اتابک جعفری اظهارکرد: مهم‌ترین دلیل تبخیرآب درسیستان و بلوچستان گرمای زیاد هواست به طوری که در 5 ماه ازسال گرمای هوا از 40 تا بیش از50 درجه در نوسان است و وزش بادهای موسمی 160 روزه سیستان از دیگر عوامل تبخیر آب محسوب می‌شود.
وی افزود: بیشترین سطح تبخیر درسیستان وبلوچستان مربوط به این 5 ماه است و یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در کاهش ذخیره منابع آبی، ایجاد خشکسالی و نفوذ آب به عمق خاک است.
این مسئول ادامه داد: متوسط بارندگی سالانه در سیستان و بلوچستان 103 میلی متر است که با متوسط بارندگی 250 میلی متر کشوری فاصله زیادی دارد.
جعفری افزود: با توجه به این‌که 80 درصد سیستان و بلوچستان تحت تاثیر خشکسالی است باید ایجاد مرکز پایش خشکسالی به صورت منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: 48 درصد مساحت سیستان و بلوچستان تحت تاثیر خشکسالی متوسط، 3/27 درصد خشکسالی شدید و 9/3 درصد خشکسالی خیلی شدید است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: در شمال استان (جلگه سیستان) منابع آب محدود به آورد رودخانه هیرمند در کشور افغانستان، در مرکز منابع آب محدود اما پایدار زیرزمینی که به دلیل شرایط زمین شناسی ظرفیت بالایی ندارد و در جنوب استان تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی وابسته به جریان‌های متغییر سطحی وجود دارد.
جعفری افزود: بیش از 21 هزار منبع آب زیرزمینی ( افزون بر 19 هزار و 446 حلقه چاه که تقریبا نیمی از آن غیرمجاز است، 831 دهنه چشمه و 281 رشته قنات) همچنین 5 رودخانه دائمی و 22 رودخانه فصلی در سیستان و بلوچستان وجود دارد.
وی اظهارکرد: میزان برداشت سالانه ازچاه‌های مجاز 967 میلیون متر مکعب، میزان برداشت ازچاه‌های غیرمجاز500 میلیون مترمکعب، میزان تخلیه سفره آب‌های زیرزمینی 2 میلیارد مترمکعب و میزان اضافه برداشت ازاین سفرها 605 میلیون مترمکعب است.
این مسئول گفت: تاکنون بیش ازهزاردستگاه کنتورهوشمند روی چاه‌های مجازسیستان وبلوچستان به منظورکنترل برداشت ازمنابع آب زیرزمینی و کمک به مصرف بهینه آب نصب شده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان افزود: بیشترین تخلفات برداشت از چاه‌های غیرمجازمربوط به سازمان‌ها و نهادهای دولتی دراستان است.
جعفری گفت: 33 سد مخزنی و تغذیه‌ای وانحرافی ساخته شده با بیش از 2 هزار و100 میلیون مترمکعب حجم آب قابل کنترل، 3 سد مخزنی و تغذیه‌ای در دست اجرا با 427 میلیون مترمکعب حجم آب قابل کنترل و 14 سد مخزنی و تغذیه‌ای در دست مطالعه با 848 میلیون متر مکعب حجم آب قابل کنترل در سیستان و بلوچستان وجود دارد.
وی افزود: هم اینک در50 درصد ازحجم سدهای استان معادل حدود یک میلیارد مترمکعب آب ذخیره شده است.
این مسئول اظهار کرد: سهم بخش کشاورزی از منابع آب 94 درصد، سهم آب آشامیدنی 3 درصد، سهم صنعت یک درصد و سهم محیط زیست 2 درصد است.