چهارمحال بختياری

مديركل سازمان بهزيستي استان عنوان کرد

بينايي‌سنجي كودكان زير6 سال چهارمحالي

نویسنده:
مديركل سازمان بهزيستي چهارمحال و بختياري ازغربالگري و معاينه چشم 43 هزار كودك زير 6 سال اين استان در سال گذشته خبر داد.
1393/01/20
«حسين سعيدي» درگفت‌و‌گو با فارس اظهاركرد: سازمان بهزيستي به‌عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي حمايتي دولتي با همه تنگناهاي موجود در شرايط اقتصادي و اجتماعي همواره سعي كرده به بهتر زيستن كساني كه آسيب ديده‌اند كمك كند.وي از ارائه مشاوره تلفني براي 9 هزار نفر در سال گذشته خبر داد و گفت: همچنين براي 8 هزار مشاوره حضوري و براي بيش از 2 هزار و 800 زوج نيز مشاوره ژنتيك ارائه شد.سعيدي به معاينه چشم بيش از 43 هزار كودك زير 6 سال با هدف شناسايي افراد داراي تنبلي چشم اشاره كرد و افزود: سال گذشته در راستاي حفظ سلامت كودكان 18 هزار و 800 كودك نيز در قالب طرح غربالگري شنوايي قرارگرفتند.
مديركل سازمان بهزيستي چهارمحال و بختياري ازاجراي طرح مهارت‌هاي زندگي براي 13 هزار دانش‌آموز خبر داد و بيان كرد: بخش ديگر خدمات بهزيستي كه به‌صورت مستمر انجام مي‌شود به جمعيت خاص زنان بي‌سرپرست، كودكان معلول وآسيب‌ديدگان اجتماعي بازمي‌گردد.وي ادامه داد: اكنون 25 هزارمعلول تحت حمايت حوزه توانبخشي قرار دارد و به 3 هزار و 773 نفر از جامعه هدف خدمات توانبخشي ارائه مي‌شود.