بوشهر

گزارش تصویری

بازگشت کاکایی ها به سواحل بوشهر

نویسنده:
هر سال از فصل پاییز تا اوایل بهار تعداد زیادی از پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجرت خود را ازعرض های شمالی تر به مناطق جنوب و غرب آسیا و از جمله استان بوشهر آغاز می‌کنند.
1394/10/19
0.jpg

عکس: مهر