بوشهر

رونق ورزش‌های بومی و محلی عسلویه

نویسنده:
فرماندارشهرستان عسلویه گفت: ورزش‌های بومی و محلی عسلویه احیا می‌شود...
1394/09/29
فرماندارشهرستان عسلویه گفت: ورزش‌های بومی و محلی عسلویه احیا می‌شود. به گزارش مهر، عبدالله نادری درکارگروه بانوان عسلویه اظهار کرد: بانوان درجامعه نقش مهمی دارند و ما نیز برنامه‌های متعدد را برای این قشر خواهیم داشت.
وی به اهمیت حضور بانوان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد وافزود: بانوان در پویایی جامعه نقشی سازنده دارند و ما از ظرفیت‌های بانوان به خوبی بهره خواهیم گرفت.
فرماندار شهرستان عسلویه اضافه کرد: دولت برنامه‌های بسیار مهمی در راستای افزایش نشاط و شادابی در جامعه دارد و ما نیز در شهرستان باید زمینه افزایش نشاط را فراهم سازیم.
وی با اشاره به نقش تاثیرگذار تجهیز فضاهای عمومی در توسعه ورزش در جامعه، بیان کرد: گسترش ورزش همگانی و قهرمانی در عسلویه را به صورت جدی دنبال می‌کنیم.
نادری همچنین از احیای ورزش‌های بومی و محلی در شهرستان عسلویه خبر داد و گفت: دستگاه‌های مختلف باید زمینه حضور بانوان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را فراهم کنند.