موضوعات
شاهرود

توپ اعتبارات در زمین ورزشگاه شاهرود

نویسنده:
2/7 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ورزشگاه 15 هزار نفری شاهرود تخصیص یافت...
1396/07/23
2/7 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ورزشگاه 15 هزار نفری شاهرود تخصیص یافت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان با اعلام این خبر به ایرنا گفت: از محل مالیات بر ارزش افزوده مصوب برنامه ششم توسعه، 10میلیارد و 90میلیون تومان سهم استان سمنان است که از این میزان حدود 2 میلیارد تومان به آموزش و پرورش اختصاص یافته و مابقی متعلق به طرح‌های ورزشی است.
فرزاد فتاحی افزود: از 8 میلیارد تومان باقی مانده این اعتبار، 2 میلیارد تومان مربوط به طرح‌های بخش جوانان بوده و بقیه در بین طرح‌های ورزشی استان تقسیم می‌شود.
وی با تاکید براین که بنابه تصمیم دولت، آغازطرح‌های عمرانی جدید پس ازتکمیل طرح‌های قبلی، انجام می‌شود، اضافه کرد: ازاین اعتبار فقط برای ساخت 2 طرح جدید جاده تندرستی درشهرهای سمنان و شاهرود هریک به مبلغ 50 میلیون تومان درنظرگرفته شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code