موضوعات
شاهرود

برداشت گَوَن در شاهرود

نویسنده:
صل برداشت محصولات فرعی مراتع شهرستان شاهرود مانند گون آغاز شد...
1396/06/11
فصل برداشت محصولات فرعی مراتع شهرستان شاهرود مانند گون آغاز شد.
رئیس منابع طبیعی، آبخیزداری شاهرود با بیان این مطلب گفت: این محصول توسط بومیان منطقه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.
به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری شاهرود، حسین شوکتی نیا با بیان این‌که بهره برداری ازمحصولات فرعی مرتعی یکی از وظایف منابع طبیعی است، افزود: دراین راستا مناطقی که شرایط مساعدی برای بهره برداری ازگیاه گون را دارند توسط بومیان منطقه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و دراین شهرستان درمناطق نکارمن، قطار زرشک، بلند باران این بهره برداری صورت گرفته است.
وی ادامه داد: ازاهداف اصلی این طرح اشتغالزایی وافزایش توان اقتصادی بهره برداران واهالی منطقه وکسب مشارکت افراد محلی به ویژه اجرای عملیات احیا واصلاح مراتع وتوسعه صنایع دارویی است.
رئیس منابع طبیعی شاهرود درادامه افزود: درایران بیش از۹۰۰گونه گون وجود دارد که گونه گون سفید پایه بلند، مولد محصول کتیراست که بهره برداری ازاین گونه با نظارت کامل ودقیق کارشناسان مربوطه اجرا می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code