موضوعات
شاهرود

انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود

نویسنده:
فرماندار شاهرود انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود را راهی اساسی برای تأمین آب آشامیدنی شهرستان شاهرود دانست...
1396/03/10
فرماندار شاهرود انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود را راهی اساسی برای تأمین آب آشامیدنی شهرستان شاهرود دانست.
به گزارش تسنیم، سید محمدرضا هاشمی اظهار کرد: بیش از 230 لیتر بر ثانیه کمبود آب در شاهرود وجود دارد و این در حالی است که نیاز آبی این شهرستان 830 لیتر بر ثانیه برآورد شده است.
وی با تأکید بر این‌که بحران کم‌آبی در شهرستان شاهرود باید کنترل شود و مردم باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنند افزود: کم‌آبی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که در شهرستان شاهرود با آن مواجه هستیم و باید برای استفاده از منابع آبی این شهرستان مدیریت جهادی داشته باشیم.
فرماندار شاهرود گفت: برخی از کشاورزان و مردم در مصرف آب مدیریت صحیحی ندارند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code