موضوعات
شاهرود

آغاز مرمت تکیه تاریخی بازار شاهرود

نویسنده:
مرمت تکیه تاریخی بازار(تکیه زنجیری) شاهرود با اختصاص اعتباربیش از500 میلیون ریال آغاز شد...
1396/05/25
 مرمت تکیه تاریخی بازار(تکیه زنجیری) شاهرود با اختصاص اعتباربیش از500 میلیون ریال آغاز شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری شهرستان شاهرود گفت: مرمت تکیه تاریخی بازارشاهرود با اختصاص اعتباری بیش از500 میلیون ریال آغاز شد وشامل پی بندی، نماکاری دیوارهای داخل تکیه، گچ کاری، آجرفرش محوطه، رنگ برداری ازستون‌ها وسبک سازی بام شاه نشین شمالی است.
حمیدرضا حسنی با اشاره به این‌که تکیه تاریخی بازار بین مردم شاهرود ازجایگاه خاص وقابل توجهی برخوردار است، گفت: آیین معنوی «طوق بندان» شاهرود با محوریت این تکیه برگزار می‌شود.
حسنی افزود: مراسم « شمع و چراغ» نیز در دهه اول محرم در تکیه تاریخی بازار شاهرود برگزار می‌شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شاهرود گفت: تکیه تاریخی بازار شاهرود از یادگاران دوره قاجار بوده و با شماره 3997 در فهرست آثار ملی ثبت شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code