موضوعات
کرمان

مراقبت از خرمای کرمان

نویسنده:
خرمای کرمان نیازمند برنامه‌های مراقبتی و آفت زدایی از زنجیره این محصول با ارزش است...
1396/09/07
خرمای کرمان نیازمند برنامه‌های مراقبتی و آفت زدایی از زنجیره این محصول با ارزش است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان با بیان اینکه طرح مقابله با ورود آفت سوسک سرخرطومی خرما باید تدوین و اجرایی شود، گفت: همواره تاکید شده که پیشگیری مقدم بردرمان است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمدجواد فدایی در نشست کارشناسی پیشگیری از ورود آفت سوسک سرخرطومی خرما به باغ‌های این استان افزود: مرکز تحقیقات کشاورزی باید راه‌های ساده را برای مقابله با آفت سوسک سرخرطومی پیدا کند تا اجرا شود و در این زمینه هزینه‌های مورد نیاز تامین می‌شود.

راه حل مقابله
وی عنوان کرد: اگر آفت سوسک سرخرطومی خرما در نقطه‌ای از کشور وجود دارد، امکان سرایت آن به استان ما نیز وجود دارد و برای پیشگیری از گسترش این آفت باید بخش عمده کار به پیدا کردن راه حل برای مقابله با آن اختصاص یابد.
معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری کرمان اظهار کرد: پست‌های قرنطینه‌ای باید با همکاری سازمان‌های مربوطه از جمله نیروی انتظامی ونیروی بسیج درمبادی ورودی کرمان ایجاد شود تا از ورود سوسک سرخرطومی به این استان جلوگیری شود.

تاج شکننده خرما
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان هم با بیان اینکه این استان با بیش از 27 هزارهکتار سطح زیرکشت خرما مقام نخست کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: درحال حاضر سوسک سرخرطومی از آفات قرنطینه‌ای کشور است که می‌تواند خسارت سنگینی را ایجاد کند.
عباس سعیدی با اشاره به وجود این آفت دربرخی از استان‌های کشور از جمله درجنوب کرمان گفت: تنها راه مقابله با این آفت خطرناک، پیشگیری است.
وی با بیان اینکه تیم‌های کارشناسی آموزش داده و به مناطق مختلف اعزام شده‌اند اظهار کرد: 8 پست قرنطینه نهال خرما در استان کرمان پیش بینی شده که کافی نیست.
سعیدی برآموزش کشاورزان تاکید کرد و ادامه داد: کشاورزان باید آموزش ببینند که پاجوش آلوده خرما را از سایر استان‌ها خریداری نکنند.
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code