موضوعات
کرمان

طبیعت‌گردی در پارک ملی خبر

نویسنده:
تفاهم نامه طرح طبیعت‌گردی پارک ملی خبر در کرمان امضا شد. به گزارش ایرنا، استاندار کرمان با اشاره به امضای تفاهم نامه طرح طبیعت‌گردی پارک ملی خبر گفت: خبر، ثروت خفته‌ای است که از آن استفاده نشده بلکه آن را از بین برده ایم و امروز می‌خواهیم این ثروت را احیا کنیم...
1396/05/25
 تفاهم نامه طرح طبیعت‌گردی پارک ملی خبر   در کرمان امضا شد. به گزارش ایرنا، استاندار کرمان با اشاره به امضای تفاهم نامه طرح طبیعت‌گردی پارک ملی خبر گفت: خبر، ثروت خفته‌ای است که از آن استفاده نشده بلکه آن را از بین برده ایم و امروز می‌خواهیم این ثروت را احیا کنیم.
علیرضا رزم حسینی افزود: تفرج متمرکز با هدف حفظ وضعیت موجود و گسترش محیط زیست از اصول طرح طبیعت‌گردی پارک ملی خبر و پناهگاه روچون است.
وی از رئیس سازمان محیط زیست به دلیل پشتیبانی از اجرای پروژه پارک ملی خبر تقدیر کرد و ادامه داد: در این تفاهم نامه بهره برداری توسط بخش غیردولتی با تأکید بر حفظ و گسترش محیط زیست انجام می‌شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: مردم کرمان بویژه مردم بافت باید بدانند که پروژه خبر یک پروژه ملی است و موفقیت آن در گروی همکاری مردم است.
طرح طبیعت‌گردی پارک ملی خبر و پناهگاه روچون  دی ماه افتتاح می‌شود.
مدیرکل محیط زیست استان کرمان نیز گفت: پروژه طبیعت‌گردی خبر به عنوان پایلوت کشوری راهبری شده که عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.
محمود صفرزاده افزود: عملیات اجرایی این طرح به عنوان یک پروژه ملی در بهمن ماه سال گذشته انجام شد.
وی ادامه داد: پارک ملی خبر از سال 1350 به عنوان منطقه حفاظت شده مدیریت می‌شده که در سال 54 به عنوان پناهگاه حیات وحش و در سال 70 به عنوان منطقه ویژه گردشگری مطرح شده و در سال 78 نیز ارتقای سطح یافته است.
وی خاطرنشان کرد: این طرح در صورت موفقیت، در سایر نقاط کشور نیز اجرایی شده و چند منطقه نمونه در کشور، شاهد اجرای چنین طرحی خواهد بود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code