موضوعات
کرمان

تن پوش سبز بلوار عنبرآباد

نویسنده:
تفاهمنامه غرس هزار اصله نهال در بلوارهای عنبرآباد از توابع استان کرمان منعقد شد...
1396/08/29
 تفاهمنامه غرس هزار اصله نهال در بلوارهای عنبرآباد از توابع استان کرمان منعقد شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عنبرآباد به فارس گفت: این تفاهم نامه با توجه به توصیه‌های دین مبین اسلام در زمینه اهمیت کاشت درخت و با هدف توسعه سرانه فضای سبز منطقه عنبرآباد منعقد شد.
رضا ناصری با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری غرس و توزیع 10 هزار اصله نهال دیگر نیز در عنبرآباد در دستور کار قرار دارد اظهار کرد: همچنین به منظور افزایش پایداری و حفاظت خاک کاشت 3 هزار اصله نهال برای احداث بادشکن بیولوژیک در اطراف اراضی زراعی این شهرستان در حال انجام است.
وی تصریح کرد: مجموع پروژه‌های نهالکاری شده درشهرستان عنبرآباد 295 هکتاراست که ازاین میزان 120 هکتارجنگلکاری در راستای افزایش سرانه پوشش سبزمنطقه و 175 هکتاردیگرنهالکاری با هدف مقابله با پدیده شوم بیابانزایی درمناطق بیابانی انجام شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان عنبرآباد گفت: ازابتدای سال جاری تاکنون 17 هکتار و 3 هزارمترمربع ازاراضی این شهرستان رفع تصرف شده که بیشترآن دربخش های مرکزی وجبالبارزجنوبی بوده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code