موضوعات
کرمان

آن ها نیاز به کمک دارند

نویسنده: ایمان تقوی /کارشناس آموزشی کرمان
سال های زیادی است موضوع مشکلات پیش روی معلمان مناطق مرزی گاه و بیگاه از زبان برخی مسئولان مطرح می شود اما چاره اندیشی برای حل این مشکلات تا کنون اندرخم یک کوچه مانده است...
1396/03/24
سال های زیادی است موضوع مشکلات پیش روی معلمان مناطق مرزی گاه و بیگاه از زبان برخی مسئولان مطرح می شود اما
چاره اندیشی برای حل این مشکلات تا کنون اندرخم یک کوچه مانده است.
صحبت از لزوم ارائه بسته های تشویقی و حمایتی برای ماندگار کردن معلمان شاغل در مناطق محروم و غیر برخوردار گرچه گاه ‌به گاه نور امید را در دل این معلمان روشن می کند اما فراموش شدن این وعده وعیدها در سایه محدودیت های اعتباری و ... باعث می شود تا چشم انتظاری‌این آموزگاران همچنان برای حل مشکلاتشان ادامه داشته باشد. کارکردن در شرایط سخت و محرومیت های زیاد در حالی که از لحاط حقوق دریافتی با آموزگاران شهر تفاوت زیادی ندارند گاه موجب دلسردی این معلمان می شود.
 در حالی که وقتی به مقایسه دریافتی پزشکان مناطق محروم و امتیازاتی که برای آنها در نظر گرفته می شود در برابر دریافتی آموزگاران فعال در این مناطق می پردازیم به خوبی می توانیم شاهد این تفاوت ها باشیم چرا که در حوزه آموزش و پرروش هیچ تشویقی برای ماندگاری آموزگاران در این مناطق وجود ندارد. وضعیت بد اسکان و رفت آمد معلم های مناطق مرزی گاه بستر بروز خطرات جانی فراوانی را برای این آموزگاران فراهم می کند.
نگاه کارشناسانه به خدمات معلمان مرزی حکایت از آن دارد که با توجه به حساسیت محل خدمت این آموزگاران توجه به آن ها باید در دستور کار مسئولان آموزش و پرروش کشور قرار بگیرد چرا که آن ها رسالت سنگین تربیت نسلی را عهده دار هستند که باید در آینده به وظیفه خطیر خود در پاسداری از مرزهای کشور همت گمارند.
‌‌تجربه ثابت کرده ماندگاری و استقامت مرزنشینان همواره کشور را در پاسداری از مرزها کمک کرده است. ارائه بسته های خدمات حمایتی به آموزگاران مناطق مرزی می تواند ضمن کمک به توسعه فرهنگی و آموزشی این مناطق کشور را از لحاظ ابعاد امنیتی نیز تقویت کند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code