موضوعات
کرمان

استارت آپ‌ با طعم خوشمزه‌های سنتی ایران

نویسنده: سمانه رضوی/ خبرنگاراستان‌ها
با ایده های استارت آپی می شود همه کاری کرد و همه تولید کننده ها را از سراسر کشور دور هم جمع کرد و بازاری برای عرضه محصولات فراهم ساخت‌، مثل کاری که محمد حسنی انجام داد. جوانی اصالتا کرمانی که آمد و با راه اندازی استارت آپ شیرینیک کاری کرد کارستان ...
1396/04/14
با ایده های استارت آپی می شود همه کاری کرد و همه تولید کننده ها را از سراسر کشور دور هم جمع کرد و بازاری برای عرضه محصولات فراهم ساخت‌، مثل کاری که محمد حسنی انجام داد. جوانی اصالتا کرمانی که آمد و با راه اندازی استارت آپ شیرینیک کاری کرد کارستان . امروز در سایه استارت آپ او همه تولید کننده های فعال در بخش خوراکی های سنتی و خوشمزه می توانند دست پخته های خود را به مشتریان برسانند، آن هم بدون وجود واسطه ها. در گپ زیر بیشتر با او و ایده نابش آشنا می شویم.
  • از چه سالی کار خود را شروع کردید و با چه هدفی؟
آذرماه 94 بود که تصمیم گرفتم این کار را راه بیندازیم. علتش هم وجود واسطه هایی بود که تولیدات تولید کنندگان را به قیمت ارزان می گرفتند و با سود کلان در بازار می فروختند. از وقتی این استارت آپ راه اندازی شده بخش قابل توجهی از تولید کنندگان سراسر کشور می توانند بدون وجود واسطه ها به فروش محصولات خود بپردازند.
  • کدام بخش ایده شما جذاب بود برای خودت؟
تولید کننده های خرد سرمایه های مملکت ما هستند. وقتی دیدم با این کار می توانم از این سرمایه ها حمایت کنم و بانی کارآفرینی در کشور شوم، انگیزه ام چند برابر شد.
  • این استارت آپ نقطه تعالی اش کجاست؟
ورود این محصولات سنتی به بازارهای خارجی. آن وقت است که می توانیم بگوییم این استارت آپ به اهدافش رسیده است.
  • به نظر شما چرا فعالیت استارت آپ ها در شهرستان‌ها کمرنگ است؟
کمرنگ است چون استارت آپ ها تازه به شهرستان ها راه یافته اند. در تهران زمینه کار بیشتر است و بهتر می توان به خاطر فراهم بودن بسترها فعالیت کرد. امیدواریم با کمک بچه های شهرستانی این حوزه را در شهرستان ها هم فعال کنیم چرا که مطمئنا ایده های نابی در هر شهر وجود خواهد داشت.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code