موضوعات
زنجان

نصب تابلوی دیجیتال سنجش میزان آلودگی هوا در شهر

نویسنده:
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر گفت: طبق توافقات صورت گرفته با هزینه شهرک صنعتی روی، تابلوی دیجیتال سنجش میزان آلودگی هوا، با نمایش میزان دقیق هر یک از عناصر در شهر نصب می‌شود...
1396/09/13
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر گفت: طبق توافقات صورت گرفته با هزینه شهرک صنعتی روی، تابلوی دیجیتال سنجش میزان آلودگی هوا، با نمایش میزان دقیق هر یک از عناصر در شهر نصب می‌شود.
به گزارش فارس«حمیدرضا حمیدی» با اشاره به بازدید تعدادی از اعضای شورای شهر از شهرک صنعتی روی زنجان اظهار کرد: در همین راستا جلسه‌ای با حضور برخی از اعضای شورای شهر و نمایندگان شهرک صنعتی روی برگزارشد و مسائل مختلفی مورد بحث قرار گرفت.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر با اشاره به پیشنهاد مطروحه مبنی بر نصب تابلوی دیجیتال سنجش میزان آلودگی هوا، با نمایش میزان دقیق هر یک از عناصر در حداقل 2 نقطه شهر افزود: با توجه به اینکه این پیشنهاد از طرف ما مطرح شده و مورد پذیرش قرار گرفته به شخصه به طور جدی پیگیر این موضوع هستم و تا اجرایی شدن پیشنهاد، موضوع را دنبال خواهم کرد.
حمیدی توضیح داد: البته تلاش خواهد شد در کنار عملیاتی شدن این پیشنهاد مطالعات جامعی از وضعیت آلودگی احتمالی آب، خاک و گیاه نیز با ورود کارشناسان مستقل توسط شهرک صنعتی روی صورت گیرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر با تأکید بر اینکه هماهنگی لازم در مورد نصب دستگاه‌های سنجش با محیط زیست نیز انجام شده است، افزود: بر همین اساس قرار است یک نفر رابط به عنوان نماینده شهرک صنعتی روی هماهنگی لازم را در زمینه نصب دستگا‌ه‌های سنجش با محیط زیست و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر انجام دهد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code