موضوعات
زنجان

نشت آب از پل سیدالشهدا(ع) به استحکام آن ربطی ندارد

نویسنده:
شهردار زنجان با بیان اینکه نشت آب از پل سیدالشهدا(ع) ربطی به استحکام آن ندارد، گفت: تلاش ما این است که پروژه سریع به بهره‌‏برداری برسد، اما تاریخ دقیقی برای افتتاح آن تعیین نمی‏شود...
1396/08/22
شهردار زنجان با بیان اینکه نشت آب از پل سیدالشهدا(ع) ربطی به استحکام آن ندارد، گفت: تلاش ما این است که پروژه سریع به بهره‌  برداری برسد، اما تاریخ دقیقی برای افتتاح آن تعیین نمی  شود.
به گزارش فارس «مسیح  الله معصومی» درباره روند تکمیل پل سیدالشهدا(ع) اظهار کرد: با توجه به بازدیدهای صورت‌گرفته، این پل یکی از پروژه‌  هایی است که تلاش داریم خیلی زود افتتاح شود.
شهردار زنجان ادامه داد: نشتی آب این پل ربطی به کار شهرداری یا پیمانکار ندارد، هرچند پیمانکار و ماموران شهرداری در تلاش هستند آن آبی را که از بالادست می  آید به سمت پایین  دست انتقال دهند.
معصومی با اشاره به اینکه نشتی آب تأثیری در روند فعالیت پیمانکار ندارد، گفت: این موضوع در استحکام پل یا سازه آن نیز تأثیری ندارد.
وی همچنین درباره مطالبات پیمانکار از شهرداری در ساخت پل سیدالشهدا(ع) گفت: در پروژه  ها، پرداخت  ها به هیچ پیمانکاری به‌روز نیست و این موضوعی عادی است که پیمانکار بخشی از مبلغ قرارداد را طلب داشته باشد. البته اغلب این اقدام با هدف ارتقای کیفیت کار انجام می‌  شود.
شهردار زنجان به جلسه اخیر برگزارشده با پیمانکار این پل اشاره کرد و افزود: در راستای همین موضوع بخشی از مطالبات باقی‌  مانده پرداخت و پیمانکار نیز تعهد داده که کار سریع  تر و با جدیت انجام شود.
معصومی ادامه داد: بخشی از مطالبات نیز در زمان تحویل پروژه پرداخت می  شود. بر اساس صورت وضعیت تحویلی به شهرداری، پرداخت را تیم مالی انجام می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه پل سیدالشهدا(ع) یکی از اصلی  ترین پروژه  هایی است که در تلاش برای افتتاح آن هستیم، گفت: تاریخ قطعی و مشخص برای افتتاح تعیین نمی‌  شود، تا زمانی که پیمانکار اعلام پایان کار کند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code