موضوعات
زنجان

فقط 89 واحد تولیدی زنجان صادرات دارند

نویسنده:
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان گفت: از میان 293 واحد صنعتی و معدنی فعال هر یک با بیش از 20 کارکن، فقط 89 واحد تولیدی در عرصه صادرات فعال هستند...
1396/06/22
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان گفت: از میان 293 واحد صنعتی و معدنی فعال هر یک با بیش از 20 کارکن، فقط 89 واحد تولیدی در عرصه صادرات فعال هستند.
به گزارش ایرنا«مهدی رنگ رونا» افزود: نظر به اهمیت گسترش صادرات غیر نفتی در برنامه توسعه پایدار کشور تا افق 1404 و در راستای بهره مندی استان از پتانسیل‌های صادراتی و در نتیجه رفع موانع و هموار کردن مسیر رشد آن، طرح ممیزی صادرات استان با هدف طبقه بندی واحدهای صنعتی و معدنی مهم اجرا شد.
وی اظهار کرد: در این طرح واحدهای تولیدی در 4 گروه واحدهای صادرکننده دارای برنامه صادراتی، واحدهای صادرکننده بدون برنامه صادراتی، واحدهای بدون صادرات و دارای قابلیت صادرات و واحدهای بدون صادرات و بدون قابلیت صادراتی در اولویت طرح‌های تحقیقاتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار گرفتند.
رنگ رونا اظهار کرد: پرسشنامه ای برای تامین هدف طرح طراحی و پس از دریافت آرا و نظرات کارشناسان و صاحبنظران این عرصه، در واحدهای صنعتی و معدنی با اشتغال بیش از 20 نفر و واحد‌های مهم استان تکمیل شد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان به نتایج این طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل‌ها از میان 293 واحد صنعتی و معدنی فعال و مهم با اشتغال بیش از 20 نفر، 89 واحد در سال 95 اقدام به صادرات کرده اند.
وی عنوان کرد: 204 واحد از واحدهای بررسی شده هیچ گونه صادراتی به دیگر کشورها نداشته‌اند. رنگ رونا ادامه داد: بر این اساس 30 درصد واحدهای صنعتی و معدنی فعال و مهم استان با اشتغال بیش از 20 نفر در سال 95 جزو واحدهای صادرکننده هستند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان گفت: بیش از 25 درصد واحدهای صادر کننده استان در سال 95 در گروه «ساخت فلزات اساسی» فعالیت می‌کنند.
وی اضافه کرد: گروه «ماشین آلات و دستگاه‌های برقی» با 11 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code