موضوعات
زنجان

گزارش تصویری

شهرام ناظری در زنجان

نویسنده:
کنسرت شهرام ناظری هفته گذشته در سالن ورزشگاه انقلاب زنجان برگزار شد.
1394/05/03
Untitled-1.jpg

عکس: همشهری-مرتضی الیاسیارسال پیام اشتراک 
 
 Security code