موضوعات
زنجان

روزانه 154هزار تومان؛ جریمه اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز

نویسنده:
بنا بر مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد در سال 96، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی یک میلیون و 549 هزار و 885 ریال است...
1396/07/19
بنا بر مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد در سال 96، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی یک میلیون و 549 هزار و 885 ریال است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قائم مقام و مدیرتوسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: براساس قانون هر گونه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایان متخلف برابر قانون یک تا 90 روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.
« محمد رضا آبی پور» گفت: میزان جریمه سال 96 کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از اتباع خارجی بدون مجوز کار می‌کنند، به استناد بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی براعمال جریمه به میزان 5 برابر حداقل دستمزد روزانه است.
وی ادامه داد: مبلغ یاد شده، درخصوص کارفرمایان متخلف اعمال و در صورت تکرار تخلف، این میزان جریمه 2 برابر خواهد شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code