موضوعات
زنجان

رشد 61 درصدی تولید عسل

نویسنده:
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: با تولید بیش از 934 تن عسل در استان، این میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 61 درصدی یافته است...
1396/09/12
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: با تولید بیش از 934 تن عسل در استان، این میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 61 درصدی یافته است. به گزارش ایرنا «رحمان رستمخانی» افزود: بر اساس سرشماری‌های انجام شده در مهر امسال، 3هزار و 911 نفر در تولید عسل در استان مشغول بودند. به گفته وی، از این تعداد افراد شاغل در تولید عسل 2 هزار و 170 نفر زنبوردار و بقیه کارگر هستند. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: بر اساس سرشماری انجام شده، این استان دارای 96 هزار و 582 کلنی زنبور عسل است که از این تعداد 95 هزار و 856 کلنی مدرن و 726 کلنی بومی است.رستمخانی تاکید کرد: پرورش و تولید عسل در کلنی‌های مدرن بیشتر از کلنی‌های بومی است. وی برگزاری دوره‌های آموزشی از مقدماتی تا پیشرفته و نظارت بر پرورش و خرید عسل را از جمله اقدامات جهادکشاورزی استان برای زنبورداران برشمرد. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در سال جاری شهرستان زنجان بیشترین تولید عسل و ایجرود کمترین تولید را داشته است. رستمخانی عنوان کرد: تعداد زنبورستان‌‌های استان3/6 دهم درصد، تعداد کندوها 4/4 درصد و میزان تولید عسل نیز بیش از 61 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. وی افزود: زنجان به عنوان نخستین استان در کشور 6 زنجیره تولید عسل دارد و از سوی جهاد کشاورزی نیز حمایت می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code