موضوعات
زنجان

خرید 80 درصد گندم کشاورزان زنجانی

نویسنده:
بیش از 186 هزارتن گندم ازگندمکاران استان خریداری شده است...
1396/06/15
بیش از 186 هزارتن گندم ازگندمکاران استان خریداری شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مدیرغله و خدمات بازرگانی استان گفت: پیش بینی امسال 210 هزارتن است که تاکنون 186 هزارو 300 تن گندم خریداری شده است.
«محمد ایزدی» افزود: ارزش ریالی این میزان گندم 242 میلیارد تومان است که حدود 103 میلیاردتومان آن پرداخت شده است و بقیه مطالبات هم به زودی به حساب گندمکاران واریز خواهد شد.
زنجان جز 4 استانی است که طبق مصوبه دولت گندم را به صورت آزمایشی ازطریق بورس معامله می‌کند و قیمت عرضه آن دربورس 900 تومان است.
ایزدی افزود: هرکیلو گندم هم که سال قبل هزار و 270 تومان و5 ریال بود امسال هزار و300 تومان خریداری می‌شود.
 سال گذشته 352 هزارتن گندم برداشت شد که به علت سرمازدگی براساس پیش بینی‌ها امسال 150 هزارتن کاهش دارد. ایزدی اعلام کرد: ازمجموع گندم‌های خریداری شده 55 هزارتن در بورس عرضه شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code