موضوعات
زنجان

تولید۱۰ میلیون مترمکعب پساب در شهر زنجان

نویسنده:
مدیرعامل شرکت آبفای استان گفت: در حال حاضر روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب پساب در شهرستان زنجان تولید و این پساب وارد زنجانرود می‌شود...
1396/06/22
مدیرعامل شرکت آبفای استان گفت: در حال حاضر روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب پساب در شهرستان زنجان تولید و این پساب وارد زنجانرود می‌شود.
به گزارش مهر« علیرضا جزقاسمی» افزود: ارتقای مدول تصفیه خانه فاضلاب زنجان یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی شرکت آبفای استان است که برای این پروژه ۱۱۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است. مدیرعامل شرکت آبفای استان ادامه داد: عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب زنجان آغاز شده و سرمایه‌گذار در حال انجام کار است.وی افزود: دومین پروژه اقتصاد مقاومتی این شرکت تولید برق از ورودی تصفیه خانه آب ابهر و خرمدره از طریق سد کینه‌ورس است. وی افزود: در راستای جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی اجرای تله متری و کنترل از راه دور و تامین آب یکی دیگر از طرح‌های اقتصاد مقاومتی است.
این مقام مسئول گفت: در حال حاضر در شهرستان زنجان ۱۰ میلیون مترمکعب پساب تولید می‌شود که از آن هیچ استفاده ای صورت نمی‌گیرد و وارد زنجانرود می‌شود. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: منابع ما در آینده محدود خواهد بود و بر همین اساس استفاده درست از منابع و بهره‌وری باید در دستور کار قرار گیرد.
«ابوالفضل عباسچیان» افزود: استقرار چرخه بهره‌وری می‌تواند در بخش دولتی و خصوصی تا 4 برابر راندمان کار را افزایش دهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به این‌که در سال‌های گذشته تحریم‌ها مانع انتقال تکنولوژی و همچنین دستگاه‌ها و ادوات جدید بود، گفت: در حال حاضر برای بهره‌وری بخش خصوصی فضا به خوبی فراهم شده است.
عباسچیان تأکید کرد: سال گذشته در این سازمان برای نخستین بار قراردادی در راستای بهره‌وری به امضا رسید و در نظر داریم تا بهره‌وری را افزایش دهیم.
وی افزود: با توجه به این‌که در قوانین به تکرار به موضوع بهره‌وری اشاره شده است باید سهولت در کار و اجرای طرح‌های افزایش پیدا کند.

پیشرفت ۹۰ درصدی شبکه فاضلاب شهر زرین آباد
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان گفت: شبکه فاضلاب شهر زرین آباد۹۰ درصد پیشرفت دارد و کل پروژه احداث تصفیه خانه ایجرود هم ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. جزء قاسمی افزود: با توجه به صنایع مستقر در ایجرود می‌توان از پتانسیل پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر زنجان در صنایع ایجرود به ویژه پتروشیمی و کارخانه فولاد سهند استفاده کرد.
وی اظهار کرد: عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه زرین آباد نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد که در صورت تامین اعتبار با اتمام اجرای خط انتقال و احداث ایستگاه پمپاژ سال آینده این تصفیه خانه به بهره برداری می‌رسد و انشعاب فاضلاب در شهر زرین آباد پیش فروش خواهد شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان بر ضرورت بازچرخانی آب و مزایای اقتصادی و بهداشتی فوق العاده آن تأکید کرد و گفت: برای حفظ منابع آبی می‌توان به جای استفاده از آب سالم از پساب تصفیه خانه در صنایع ایجرود استفاده کرد.
جزء قاسمی افزود: تصفیه‌خانه فاضلاب زرین آباد نیز ظرفیت دیگری است که می‌توان از پساب آن در کشاورزی و صنایع پایین دستی تصفیه خانه استفاده کرد. وی بیان کرد: طرح فاضلاب زرین آباد زودتر از برنامه زمان بندی شده اجرا می‌شود و تامین آب آشامیدنی و بهداشتی پایدار برای شهر‌های این شهرستان در دراز مدت مورد تأکید است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code