موضوعات
یزد

كمترین سرانه فضای ورزشی در پرجمعیت‌ترین شهر استان

نویسنده:
مدیر كل ورزش و جوانان یزد با بیان این‌كه مركز استان با بیشترین جمعیت، كمترین سرانه فضای ورزشی را به خود اختصاص داده است، اظهار‌كرد: 20 فضای وررزشی در محلات محروم و بدون سرانه ورزشی با محوریت شهرداری یزد در حال ساخت است...
1396/05/21
مدیر كل ورزش و جوانان یزد با بیان این‌كه مركز استان با بیشترین جمعیت، كمترین سرانه فضای ورزشی را به خود اختصاص داده است، اظهار‌كرد: 20 فضای وررزشی در محلات محروم و بدون سرانه ورزشی با محوریت شهرداری یزد در حال ساخت است.به گزارش ایسنا، «مسعود شریعتی» گفت: براساس مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، شهرداری موظف به ایجاد فضاهای ورزشی در 20 منطقه محروم و پرآسیب شده است كه بدون هر گونه سرانه ورزشی هستند.
وی گفت: این طرح‌ها با عنایت مسئولان شهرداری از پیشرفت خوب و قابل‌توجهی برخوردارند. امیدواریم این روند تا بهره‌برداری كامل از فضاهای ورزشی تداوم داشته باشد.
شریعتی با اشاره به این‌كه در حال حاضر سرانه ورزشی شهرستان یزد براساس فضاهای تحت پوشش اداره كل ورزش و جوانان تنها 27 سانتی‌متر‌مربع برای هر نفر و با احتساب فضاهای ورزشی سایر دستگاه‌ها 42 سانتی‌مترمربع است، این سرانه را كمترین میزان در بین شهرستان‌های استان ذكر كرد و افزود: این سرانه نسبت به سرانه ورزشی برنامه‌ریزی‌شده كشور كه یك مترمربع برای هر نفر است، بسیار پایین است. امیدواریم با بهره‌‌برداری از این زمین‌های ورزشی شاهد افزایش آن باشیم.
وی ایجاد این فضاهای ورزشی را در توسعه ورزش همگانی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در محلات شهر یزد تاثیرگذار خواند و گفت: این برنامه كه با محوریت شهرداری در حال انجام است،  هم از لحاظ پیشرفت عملیات اجرایی و هم به لحاظ كیفیت از شرایط مطلوبی برخوردار است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code