موضوعات
یزد

صدای همشهری

نویسنده:
ستون صدای همشهری برای بازتاب دادن مشكلات شما شهروندان است. این ستون صدای شما را مستقیم به اصلاع مسئولان استان میر‌ساند. برای بیان مشکلات خود با شماره 88932308-021 یا 37265531. 035(دفتر همشهری یزد) تماس بگیرید. Yazd@hamshahri.org
1396/09/13
  هرس زود هنگام درختان
شهرداری یزد در حركتی زودهنگام، در حال هرس درختان شهر است كه به نظر می‌رسد ‌اقدامی نه‌چندان كارشناسی‌شده است و صرفا با توجه به كمبود زمان برای رسیدگی به فضای سبز ، ‌در دستور كار قرار گرفته است. شهر یزد به فضای سبز بیش از این نیاز دارد، اما اگر از همین فضای‌سبز موجود نیز نگهداری نشود،‌ آینده شهر نگران‌كننده خواهد بود.
 یك شهروند

  مرمت آسفالت معابر اصلی
معابر اصلی برخی نقاط شهر از‌جمله آزادشهر و امامشهر نیازمند مرمت آسفالت جدی است. برخی خیابان‌ها سطح ناهمواری دارند و رانندگان برای فرار از ناهمواری‌ها خودرو را منحرف می‌كنند كه حادثه‌ساز خواهد بود. لطفا مسئولان به این وضعیت رسیدگی كنند.
اسكندری از یزدارسال پیام اشتراک 
 
 Security code