موضوعات
یزد

صدای همشهری

نویسنده:
ستون صدای همشهری برای بازتاب دادن مشكلات شما شهروندان است. این ستون صدای شما را مستقیم به اصلاع مسئولان استان میر‌ساند. برای بیان مشکلات خود با شماره 88932308-021 یا 37265531. 035(دفتر همشهری یزد) تماس بگیرید. Yazd@hamshahri.org
1396/09/12
  جلوگیری از مهاجرت روستاییان خاتم به شهرها
روستاییان شهرستان خاتم به دلیل كمبود آب، قادر به ادامه دامداری و كشاورزی نیستند و بسیاری از آنها در حال فروش زمین و باغ‌های پسته برای مهاجرت به شهر هستند و این باغ‌ها را به افراد غیربومی می فروشند كه عواید ناشی از باغداری به شهر خاتم و استان باز نمی‌گردد. ‌لازم است با حمایت از كشاورزان جلوی از بین رفتن تركیب جمعیتی روستاها را بگیریم.
مروستی از خاتم

  تعویض وسایل بازی غیراستاندارد پارك كوهستان
پارك كوهستان یكی از پارك های شلوغ شهر یزد است كه وسایل بازی متعددی در آن قرار دارد، اما هنوز سرسره و تاب‌های فلزی در این پارك مورد استفاده شهروندان است. این در حالی است كه مدیریت این پارك به عهده شهرداری است و شهرداری مسئول استانداردسازی وسایل بازی پارك‌هاست. خطرات احتمالی استفاده از این وسایل برای كودكان بسیار دردناك است از این رو بهتر است شهرداری به تعویض این وسایل اقدام كند.
رجبی -ساكن شهرك رزمندگانارسال پیام اشتراک 
 
 Security code