موضوعات
یزد

صدای همشهری

نویسنده:
ستون صدای همشهری برای بازتاب دادن مشكلات شما شهروندان است. این ستون صدای شما را مستقیم به اصلاع مسئولان استان میر‌ساند. برای بیان مشکلات خود با شماره 88932308-021 یا 37265531. 035(دفتر همشهری یزد) تماس بگیرید. Yazd@hamshahri.org
1396/09/01
  آبگرفتگی معابر بافت قدیم
بارندگی‌های شهر یزد محدود است، اما قطعا، در فصل زمستان یکی دو مورد بارندگی اتفاق می‌افتد که بلای جان بافت تاریخی است. هر ساله بارندگی‌های فصل زمستان باعث آبگرفتگی معابر بافت قدیم و وارد شدن خسارت به خانه‌های خشتی شده است. نبود مدیریت برای دفع این آب‌ها، دوباره ساکنان بافت را با چالش مواجه خواهد کرد. لطفا، یکبار برای همیشه برای حل این مشکل برنامه‌ریزی کنید. زیبنده شهر تاریخی و جهانی یزد نیست که به‌دلیل ناتوانی در مدیریت آب‌های سطحی، با تخریب بافت تاریخی و از بین رفتن بناهای باارزش مواجه شود.
یکی از ساکنان محله فهادان

  نظافت محدوده اطراف ریل راه‌آهن
اطراف مسیر عبور خط راه‌آهن از داخل شهر یزد بسیار کثیف و محل رهاسازی زباله‌ها و نخاله‌ها به‌ویژه زباله‌های صنفی و صنعتی است و منظر نازیبایی را در مقابل دید مسافران قرار می‌دهد که لازم است نظافت شود. بارها این مشکل مطرح شده است، اما شهرداری اداره‌کل راه‌آهن را مسئول می‌داند. مسئولان اداره‌کل راه آهن نیز توقع دارند شهرداری این وضعیت را ساماندهی کند. مردم در این میان گرفتار هستند، هرچند این زباله‌ها در اثر بی‌توجهی برخی شهروندان به محیط زندگی، انباشته شده است، اما اگر ساماندهی شوند و تحت نظارت قرار گیرند، رفتارهای شهروندان غیرمسئول نیز اصلاح خواهد شد.
یکی از همسایگان ریل قطار

  برخورد با توقف نادرست خودروها در معابر کم‌عرض
ماموران راهنمایی‌و‌رانندگی باید با توقف‌های دوبل در خیابان‌های کم‌عرض برخورد و ترافیک را روان کنند. برخی رانندگان با قائل شدن حق پارک دوبل برای خود، حقوق دیگران را سلب می‌کنند. متاسفانه، حضور ماموران راهنمایی‌و‌رانندگی برای برخورد با این افراد بسیار کمرنگ است. این مشکل در بسیاری از خیابان‌های اصلی و مرکز شهر از‌جمله خیابان‌های امام‌خمینی(ره)، قیام، آیت‌الله کاشانی، دهم فروردین و مسکن و شهرسازی که عرض بسیار کمی دارند، مشهود و دردسرساز است.
یکی از کسبه یزدارسال پیام اشتراک 
 
 Security code