موضوعات
یزد

صدای همشهری

نویسنده:
ستون صدای همشهری برای بازتاب دادن مشكلات شما شهروندان است. این ستون صدای شما را مستقیم به اصلاع مسئولان استان میر‌ساند. برای بیان مشکلات خود با شماره 88932308-021 یا 035 - 37265531(دفتر همشهری یزد) تماس بگیرید.Yazd@hamshahri.org
1396/07/19
  تردد اتباع غیرمجاز در روستاها
برخی شهروندان با دریافت کرایه‌های سنگین، اتباع بیگانه غیرمجاز را در شهر جابه‌جا می‌کنند و بعضا آنها را برای انجام امور ساخت‌و‌ساز به روستاهای ییلاقی می‌برند حضور این افراد در روستاها،مشکلاتی را به دنبال داشته است. باید با ورود اتباع بیگانه غیرمجاز برخورد شود.
یکی از روستاییان مهریز

  وضع نامطلوب برخی خانه‌های بافت تاریخی
برخی خانه‌های ارزشمند و قدیمی بافت تاریخی یزد به حال خود رها شده و به دلیل سکونت نداشتن ورثه این اشخاص در استان، مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. با توجه به جهانی شدن این بافت، رسیدگی به این خانه‌ها با حمایت مالی و معنوی مالکان و وارثان آنها باید از سوی دستگاه‌های مسئول، پیگیری شود.
یک شهروند یزدیارسال پیام اشتراک 
 
 Security code