موضوعات
یزد

یزد - بازارچه صنایع دستی و هنر استان

نویسنده: بهروز بهمنی
1396/12/18
این بازارچه دارای بیش از سی غرفه برای عرضه هنرهای دستی توسط هنرمندان کشور است که در فضایی مسقف واقع در تقاطع سلمان و بلوار بسیج راه اندازی و توسط مقامات گردشگری و صنایع دستی استان یزد افتتاح گردید.
در این بازارچه حدود سی نفر از هنرمندان مستقیما به عرضه محصولات، مصنوعات و هنرهای خویش پرداخته اند و مشغول به کارند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code