موضوعات
سیستان و بلوچستان

معافیت مالیاتی در سیستان و بلوچستان

نویسنده:
14 هزار واحد صنفی- شغلی به دلیل به حد نصاب نرسیدن درآمد سالانه از پرداخت مالیات معاف شدند...
1396/08/16
14 هزار واحد صنفی- شغلی به دلیل به حد نصاب نرسیدن درآمد سالانه از پرداخت مالیات معاف شدند.
سرپرست اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر به همشهری گفت: برای تشخیص درست مالیات ومبارزه با فرارمالیاتی و مطالبه مالیات ازکسانی که فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی دارند و ردی ازفعالیت آنان وجود ندارد سازمان امورمالیاتی ناچاراست تراکنش‌های بانکی آنها را مورد رصد قراردهد.
موسی ربیعی تغییردرمالیات ارزش برافزوده برای برخی ازصاحبان مشاغل ازجمله آهن فروشان، عمده فروشان مواد غذایی، شرکت‌های تعاونی مصرف را ازدیگراقدامات اداره کل امورمالیاتی سیستان و بلوچستان درکمک به بهبود فضای کسب وکارمشاغل ذکرکرد.
این مسئول به کاهش قابل ملاحظه قیمت منطقه‌ای اراضی استان اشاره کرد و یادآورشد: بیشترین کاربرد این اقدام مورد استفاده سازمان‌های دولتی و برای جذب سرمایه گذاری است.
ربیعی گفت: اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان در اخذ مالیات همواره در پایین‌ترین رده‌های کشوری قرار داشته است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code