موضوعات
سیستان و بلوچستان

بازی با سوخت

نویسنده: سمانه رضوی/ خبرنگاراستان‌ها
10 سال است که همه دار و ندارش را فروخته و تبدیلشان کرده به نیسان آبی رنگی که در مرزهای شرقی و جنوبی کشور طرفدارهای زیادی دارد...
1396/06/05
10 سال است که همه دار و ندارش را فروخته و تبدیلشان کرده به نیسان آبی رنگی که در مرزهای شرقی و جنوبی کشور طرفدارهای زیادی دارد. خودش معتقد است هر روز بازی با مرگ را تجربه می‌کند اما وقتی نگاهی به زندگی خشک شده‌اش در سایه خشکسالی و نابودی مزارعش می‌اندازد می‌بیند چاره‌ای جز این نداشته است. ابوحمزه کسایی کسی است که سال‌ها همراه با دو پسر جوان و نوجوانش کار جابه‌جایی محموله‌های سوخت را پیش می‌برد و معتقد است کار آنها قاچاق نیست چرا که نه پول هنگفتی گیرشان می‌آید نه سهمی از این جابه‌جایی‌ها دارند، جز یک کرایه مختصر که نصیبشان می‌شود.
  • چه شد که وارد این کار شدید؟
از وقتی هامون خشک شد و زندگی‌مان رو به نابودی رفت کشاورزی را کنار گذاشتیم. خیلی سال گذشت تا توانستیم زندگی‌مان را با درآمدهای اندک سپری کنیم اما این‌ها کفاف زندگی را نمی‌داد. فقط یک خانه داشتیم که مجبور شدم بفروشم و این ماشین را بخرم.
  • چرا کار دیگری غیر از حمل سوخت نمی‌کنید؟
کار نیست. اینجا تنها کاری که هر روز هست و برایش پول می‌دهند همین جابه‌جایی بشکه‌های سوخت است. ما تا پای کوه سوخت‌ها را می‌بریم، از آنجا هم کولبران یا کسانی که الاغ دارند کار جابه‌جایی تا لب مرز را انجام می‌دهند.
  • از کارتان راضی هستید؟
کار ما قاچاق نیست. ما فقط حامل این سوخت‌ها هستیم. اما در مواجهه با عوامل انتظامی فقط پای ما گیر است. خیلی وقت‌ها مجبور می‌شویم محموله را نابود کنیم تا زندگی‌مان را نجات دهیم. این کار، بازی با مرگ است.
  • چرا بچه‌ها را به این کار وارد کردید؟
اینجا جلوی چشم خودم کار می‌کنند و اجازه نمی‌دهم خطری تهدیدشان کند. در منطقه ما، همه بچه‌ها از کودکی مجبور به کارند، چون تامین هزینه‌های زندگی سخت است.
 ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code