موضوعات
شرق تهران

نصب سردیس «ابن سینا» در پردیس

نویسنده:
سردیس «ابن سینا» دانشمند بزرگ ایرانی به همت شهرداری پردیس در ورودی بلواری به همین نام نصب شد.
1395/02/15
به گزارش همشهری، این سردیس در ضلع شرقی بوستان شهریار و در مجاورت موسسه فرهنگی هنری شهرداری پردیس قرار گرفته است.
این کار با هدف آشنایی هرچه بیشتر اقشار جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان با مفاخر ایران اجرا شد.

حذف جریمه دیرکرد قانون تجمیع عوارض
شهرداری ورامین به مناسبت عید بزرگ مبعث تخفیف‌های ویژه ای در اجرای قانون تجمیع عوارض و اخذ عوارض خودرو به شهروندان ارائه می‌دهد.
به گزارش همشهری، معاون اداری و مالی شهرداری گفت: خودروهایی که عـوارض سالانه خود را پرداخت نکرده‌اند، فرصت دارند تا بیستم اردیبهشت به شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک طرف قـرارداد با شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض برچسب سالانه را دریافت کنند.
«یاسر هادی‌زاده» افزود: از تاریـخ بیست و یکم اردیبهشت با خودروهایی که عوارض پرداخت نکرده‌اند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code