موضوعات
شرق تهران

مبارزه با ملخ كوهان دار در تاغزارهای ورامین

نویسنده:
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ورامین از اجرای مستمر طرح مبارزه با آفت ملخ كوهان دار در تاغزارهای این شهرستان خبر داد...
1395/02/01
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ورامین از اجرای مستمر طرح مبارزه با آفت ملخ كوهان دار در تاغزارهای این شهرستان خبر داد.«ضیا نصرتی» در گفت وگو با ایرنا افزود: بیش از 10هزار هكتار از اراضی دشت ورامین زیر كشت گیاه مهم و حیاتی تاغ قرار دارد كه این گیاه ضمن پیشگیری از پیشروی كویر در تثبیت شن های روان و تغییر اكوسیستم كویری منطقه نیز نقش مهمی دارد.وی اظهار كرد: یكی از مهمترین آفات گیاه تاغ، ملخ كوهان دار است كه هر سال از اواخر اسفند و با گرم شدن هوا، جمعیت آنان افزایش می یابد و به سمت مزارع تاغ حمله می كنند.به گفته نصرتی، ملخ كوهان دار سال هاست در شرایط اقلیمی متفاوت در حال افزایش و كاهش است و هیچگاه جمعیت آنها به صفر نمی رسد، اما باید به گونه ای با آن مبارزه كرد كه تراكم زیادشان موجب بحران نشود.  وی افزود: كار مبارزه با آفت ملخ كوهان دار هر سال از اواخر اسفند با شناسایی كانون های تجمع این آفت كه از 5 دوره سنی برخوردار هستند، آغاز و تا دوره سوم زندگی و پیش از حالت پروازی آن انجام می شود. نصرتی محل اجتماع ملخ های كوهان دار را تپه های ماسه ای و مجاور تراورس های راه آهن اعلام كرد و گفت: سال گذشته پروژه مبارزه با این آفت در تاغزارهای ورامین اجرا شد و اجازه افزایش جمعیت آن به حد بحرانی را ندادیم. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ورامین اظهار كرد: مبارزه با آفت ملخ كوهان دار به صورت بیولوژیك و بدون استفاده از سموم شیمیایی انجام می شود.
وی ادامه داد: در اواخر دهه 70 شاهد هجوم بی سابقه ملخ به تاغزارها بودیم كه طی آن برگ ها و سبزینه گیاه تاغ مورد هجوم قرار گرفت و به آن ها آسیب جدی وارد شد. نصرتی با بیان اینكه وضعیت تاغزارهای ورامین با وجود بارش های مناسب بسیار خوب است، افزود: سال گذشته برای افزایش سطح زیر كشت تاغزارهای دشت ورامین 195 هكتار تاغ جدید در اراضی جنوبی ورامین و منطقه ابردژ كاشته شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code