موضوعات
شرق تهران

فاضلاب قرچک در اولویت تخصیص اعتبار صندوق توسعه ملی

نویسنده:
فرماندار قرچک از تصویب تخصیص اعتبار پروژه فاضلاب قرچک از صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: با توجه به دعوتنامه صادر شده از سوی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری برای بررسی و رفع مشکلات فاضلاب قرچک اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
1394/12/15
به گزارش فارس، «مسعود مرسل پور» گفت: در این جلسه قرار شد با پیگیری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، شرکت مهندسی آبفای کشور و استانداری تهران برای افزایش تخصیص اعتبار سال 95 اقدام كنند و درباره نحوه مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه فاضلاب و بهره برداری از پساب موجود در منطقه تصمیم‌گیری شود.
وی افزود در این نشست درخواست اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تکمیل این پروژه ها در کشور با اولویت پروژه فاضلاب قرچک ارائه شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code