موضوعات
شرق تهران

روستای افجه؛ نگین گردشگری لواسان

نویسنده: مسعود نطنزی‌ خبرنگار همشهری
روستای افجه از توابع دهستان لواسان ک وچک ـ بخش لواسانات ـ شهرستان شمیرانات است. در فاصله 5 ک یلومتری از شهر لواسان مرک ز بخش و در جهت شمال شرقی آن و داخل حریم شهر واقع شده است.
1393/11/28
در سال 1375 روستای افجه دارای 212 خانوار و 833 نفر جمعیت بود. این جمعیت طبق آمار سال 1383 (آخرین سال جاری آماری) به 829 نفر تقلیل پیدا ک رد.
روستای افجه بزرگ‌ترین روستای دهستان لواسان ک وچک است ک ه در بخش لواسانات شمیرانات از استان تهران قرار گرفته است. این روستا در شمال شهرستان شمیرانات در منطقه‌ای ک املا ک وهستانی و برفگیر قرار گرفته است. افجه از شمال به نواحی مرتفع منطقه، از مشرق به روستای برگ جهان، از مغرب به اراضی ک ند و انباج و از جنوب نیز با اراضی هنزک و سینک همجوار است.
این روستا مرک ز دهستان لواسان ک وچک محسوب می‌شود و جهت امور اداری به مرک ز بخش (لواسان) و مرک ز شهرستان شمیرانات مراجعه می‌ک نند.
اماکن تاریخی
در این روستا آثار و اماک ن تاریخی متعددی وجود دارد ک ه گواهی می‌دهند این روستا قدمتی در حدود 1400 سال دارد و در واقع می‌توان گفت همزمان با ورود اسلام به ایران این روستا شروع به شک ل گرفتن ک رده است.
از عواملی ک ه این نظریه را ثابت می‌ک ند می‌توان به قلعه ساک ا در شمال روستای افجه اشاره ک رد ک ه قدمت آن به اوایل ظهور اسلام در ایران برمی‌گردد. حمام تاریخی این روستا هم تا قبل از ک شف قلعه ساک ا خبر از قدمت 500 ساله این روستا می‌داد ک ه پس از ک شف قلعه ساک ا این نظریه ک امل شد. این روستا پس از روستاهای روته و امامه از روستاهای بسیار قدیمی شهرستان شمیرانات است.
دهستان لواسان ک وچک از نظر فرهنگی و مذهبی دارای بافتی منسجم و هماهنگ است. چنانک ه ک لیه ساک نان دهستان شیعه بوده و از نظر گویش ک ه لهجه‌ای ک ه شباهت زیادی به مازندرانی دارد تک لم می‌ک نند. البته قابل ذک ر است با توجه به نزدیک ی دهستان به شهر از نظر فرهنگی و آداب و رسوم و حتی از نظر گویش متاثر از ساک نان پایتخت بوده و چه بسا ک ه بسیاری از اهالی دهستان در تهران نیز سک ونت دارند و بدین‌ترتیب زبان فارسی در بین اهالی به‌ویژه جوانان مرسوم است.
از نظر فرهنگی تمام روستاها به جز دو روستای پشت لاریجانی و ک ندک یور ک ه خالی از سک نه‌اند دارای مسجد هستند. در روستای افجه 6 مسجد و در دو روستای برگ جهان و ک ند سفلا نیز 2 مسجد وجود دارد. البته از مساجد روستای افجه 3 مسجد به‌طور عمده و در مراسم عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
عمده شاغلان در بخش ک شاورزی و دامداری فعال هستند. ک ل زمین‌های زراعی افجه در حدود 30 هک تار است ک ه از این مقدار سطوح زیر ک شت محصولات به تفک یک قابل ذک ر نیست. میزان برداشت هر یک از محصولات نیز در این سطوح به تفک یک محصول مشخص نیست.
محصولات کشاورزی
اقلام عمده‌ای ک ه در اراضی ک شاورزی روستا ک شت می‌شود، عمدتا شامل تره‌بار، هویج، لوبیا و سیب‌زمینی است.
باغداری نیز از دیگر فعالیت‌هایی است ک ه در منطقه رونق دارد. باغ‌های منطقه ک لا حدود 100 هک تار است ک ه در حدود نیمی از آنها درختان گیلاس است. انواع محصولات به‌دست آمده از اراضی تحت بهره‌برداری از جمله گیلاس، سیب لبنانی، سیب شمیرانی، گردو، گلابی، آلبالو، آلوقرمز و آلو زرد هستند. میزان برداشت محصول سیب درختی به‌طور متوسط در هر هک تار حدود یک و نیم تن است. مهم‌ترین آثار فرهنگی ـ تاریخی و طبیعی موجود در روستای فعلی افجه بر اساس استعلام به عمل آمده از سازمان میراث فرهنگی ک شور به تاریخ 20/9/83 شامل یک باب حمام تاریخی، بقایای ک اخ ناصر‌الدین شاه (ظل السلطان)، سقاخانه حضرت ابوالفضل(ع)، قلعه سربند یا قلعه ساک ا، آبشار پچوبک ، محوطه دشته، آبشار موآب، دشت هویج، یاگهچال، آبشار چرند سواستان و یخچال طبیعی آن است.
علت نامگذاری روستا
در مورد علت نامگذاری روستا باید گفت ک ه افجه تلفظ دقیق آن “ اوجه “ بوده ک ه از دو ک لمه “ او ‌» و «‌جه “ گرفته شده است. در زبان محلی روستا ک ه تشابه بسیار زیادی به زبان مازندرانی دارد “او “ به معنای “آب “بوده و “ جه “ هم به “ جا “ گفته می‌شود و در واقع اصطلاح افجه یا اوجه به جایی‌ک ه دارای آب فراوان بوده اطلاق می‌شود. بعدها به مرور زمان تغییراتی در نحوه تلفظ آن به‌وجود آمده و به‌صورت امروزی مصطلح شده است.
این روستا به دلیل آب و هوای مناسب در ایام عید نوروز و فصل تابستان می‌تواند فضای مناسبی برای گردشگری و تفریح باشد، هرچند در روزهای دیگر سال ک وه‌هایی ک ه دور تا دور این روستا را احاطه ک رده‌اند می‌توانند گزینه مناسب برای ورزش ک وهنوردی باشند.
 از مک ان‌های دیگر روستا ک ه می‌تواند مک ان مناسبی برای تفریح و گردشگری باشد دشت هویج واقع در قسمت شمالی این روستا است ک ه دشتی وسیع و بدون شیب است و در گذشته به دلیل رویش زیاد هویج در این دشت در بعضی اوقات تعداد زیادی خرگوش مشاهده می‌شد اما امروزه دیگر در این دشت هویجی رشد نمی‌ک ند و به همین سبب خرگوشی در این دشت و اطراف آن دیده نمی‌شود اما سرسبزی و طراوت گذشته هنوز هم در این دشت پا برجاست به‌صورتی ک ه ک وهنوردانی ک ه قصد فتح ک ردن ک وه‌های اطراف افجه و دشت هویج را دارند زمان ک وتاهی را در این دشت سرسبز سپری می‌ک نند و پس از آن به مسیر خود ادامه می‌دهند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code